Yabancı Dil Sertifikasyon Programları

Başarının MUTLAK Adresi

Duyurular  :
2012 / 2013 DÖNEMİNİN SONUNDA %100 YERLEŞTİRME BAŞARISINI 3 TIP FAKÜLTESİ İLE SÜSLEDİK      GURURLUYUZ :)

Yabancı Dil Sertifikasyon Programları

Kurumumuzda verilen okul takviye desteklerinin yanısıra iş ortağı kurumlarımızda aşağıda beliritilne tüm kurslar verilmektedir.

TOEFL

TOEFL ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce’yi anlayabilme yeteneklerini ölçen ve Amerika’nın New Jersey eyaletinde bulunan ETS (Educational Testing Service) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir dil sınavıdır. TOEFL Sınavı ABD başta olmak üzere, tüm dünyada geniş kapsamlı olarak kolej ve üniversite başvurularında ve profesyonel amaçlı olarak kullanılmaktadır. Uygulamaya başlandığından bu yana bir çok değişikliğe uğramıştır. Paper-based, Computer-based TOEFL ve en son yapılan değişiklikle TOEFL IBT (Internet Based Test )olarak internet ortamında değerlendirilmeye başlanmıştır. TOEFL sınav merkezlerine Amerikan Kültür Derneği aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
TOEFL IBT sınavında öğrencilerin, konuşma becerisi (Speaking Skills), dinlediğini anlama becerisi (Listening Skills), okuduğunu anlama becerisi (Reading Skills) ve kompozisyon yazabilme becerisi (Written English Skills) ölçülmektedir.
Şimdiye kadar Listening, Reading, Writing ve Structure olmak üzere 4 bölümden oluşan TOEFL sınavı, yeni sistemle birlikte Listening, Reading, Speaking ve Writing bölümlerinden oluşmaktadır.
Yeni sınav, her bir bölüm (Listening, Reading, Speaking, Writing) 30 puan olmak üzere toplam 120 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Yeni sınav sisteminde adaylar sınava girdikten 15 iş günü sonra sonuçları online olarak öğrenebilmekte, aynı zamanda sonuç belgeleri postayla da gönderilmektedir.
Sınav Formatı: Toplam 3,5 ile 4 saat arası bir zamanda tamamlanır.

» Reading: Her biri 12-14 sorudan oluşan 3-5 pasaj / 60-100 dakika
» Listening: Her biri 6 sorudan oluşan 4-6 konferans, Her biri 5 sorudan oluşan 2-3 konuşma / 60-90 dakika
» Ara / 10 dakika
» Speaking: 2 independent (bağımsız) ve 4 integrated (bütünleşik/birleşik) olmak üzere toplam 6 bölüm (soru) / 20 dakika
» Writing: 1 integrated (bütünleşik) bölüm / 20 dakika - 1 independent (bağımsız) bölüm / 30 dakika
Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not TOEFL-IBT 79-80 / Computer-based 213 / Paper-based 550 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir. TOEFL sınavının geçerlik süresi 2 yıldır.
Örneğin en yüksek derece 800'dür ve birçok okul, başvuran tüm uluslararası öğrencilerden minimum 550 almalarını istemektedir. TOEFL, ETS (Akademik Test Servisi) tarafından değerlendirilir ve dünyanın birçok yerinde bilgisayar üzerinden yapılır. Bilgisayar bulunmayan yerlerde, kağıt üzerinde yapılmaktadır.

IELTS

İletişim dilinin İngilizce olduğu işlerde çalışmak, akademik eğitime devam etmek isteyen adayların İngilizce yeterliliğini tespit etmek için dizayn edilmiş bir sınav sistemidir. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD başta olmak üzere bir çok ülkede üniversiteler ve iş verenler tarafından kabul görmektedir.

100 den fazla ülkede, 300 den fazla merkezde uygulanan IELTS, bir çok merkezde ayda en az bir kez uygulanmakta, sınav sonuçları sınavdan sonra 2-3 hafta içerisinde açıklanmaktadır.

İngiltere merkezli bir sınav olan IELTS, University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council ve IDP, IELTS Australia tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Akademik ve Genel IELTS sınavları olmak üzere iki formatta düzenlenen bu sınav dört dil becerisini kapsar; listening (dinleme), reading (okuma), writing (yazma) ve speaking (konuşma)

Dinleme ve konuşma modülleri her iki sınav da aynı şekilde uygulanırken okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır. Yüksek öğrenim için geçerli olan sınav Akademik IELTS sınavıdır.

Sınav Formatı: Testin süresi toplam 2 saat 45 dk' dır.

» Dinleme (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)
» Genel İngilizce Okuma (3 bölüm, 40 soru,60dk.)
» Akademik İngilizce Okuma (3 bölüm, 40 soru,60 dk.)
» Genel İngilizce Yazma (2 konu, 150-250 kelime,30 dk.)
» Akademik İngilizce Yazma (2 konu, 150-250 kelime,60 dk.)
» Konuşma (11-14 dk.)

Tüm bölümlerden alacağınız ayrı ayrı puanlara ilave olarak bir de test puanınız olur. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir (örn 4,5 veya 6,5 gibi). Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 gibi).

Adayların elde ettikleri 1' den 9’a kadar olan puanlama ne ifade etmektedir?

9 - Expert User Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır; uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.
8 - Very Good User Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.
7 - Good User Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.
6 - Competent User Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizce’ yi kullanabilir.
5 - Modest User Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.
4 - Limited User Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.
3 - Extremely Limited User  Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.
2 - Intermittent User  En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildiği konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizce’ sini anlamakta zorluk çeker.
1 - Non User  Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.
Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir. IELTS sınavının geçerlik süresi 2 yıldır.

GRE

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'nın iyi üniversitelerinde lisansüstü veya doktora eğitimi görmek isteyen öğrencilerin alması gereken (tıp, işletme ve hukuk hariç) bir sınavdır. GRE skoru talep etmeyen bazı üniversiteler olmasına rağmen kaliteli üniversitelerin hemen hepsi bu sınava girmiş olmayı şart koşmaktadır. GRE sınavı Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır.

Sınav iki formattan meydana gelmektedir.

1) General Test

GRE General Test; 3 çoktan seçmeli bölüm: verbal (sözel), quantative (sayısal), analitik (mantık) ve Kompozisyon bölümlerinden oluşur. Bu bölümlere ilaveten, puanı hesaplanmayan deneysel bir bölüm daha bulunur.

» Sözel (Verbal) 30 dakika, 30 soru
» Matematik (Quantative) 45 dakika, 28 soru
» Kompozisyon (Analytical Writing) 75 dakika, 2 kompozisyon. (Issue Topic için 45, argument topic için 30 dakika)

GRE General Test genel kapsamlı bir sınav olup GRE sınavını kabul koşulu olarak belirlenmiş olan tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar tarafından alınması gerekmektedir. Yıl boyunca sınav merkezlerinde bilgisayar ortamındaki (computer based) sınava girilebilmektedir.

Sözel ve sayısal bölümlerinde 200 ila 800 arasında olabilen bir puan elde edersiniz. (Verbal Reasoning score: 200-800; Quantitative Reasonning score: 200-800) Min. puan 200 max. puan ise 800'dür. Hiçbir soruyu cevaplamasanız bile 200 puan alırsınız.

Analitik Yazım bölümünde ise puan min. 0 ile max. 6.0 arasındadır ve 0.5'lik artışlar kaydeder.

Sözel bölüm

Cümle tamamlama (sentence completions), eş anlamlı kelimeyi bulma (analogies), zıt anlamlı kelimeyi bulma (antonyms) ve okuduğunu algılama (reading comprehension) olarak 4 alt bölümden oluşur.

Sayısal bölüm

Sayısal karşılaştırma (quantitative comparisons) ve problem çözme (problem solving) olarak iki bölümden oluşur.

Analitik bölümü

Mantıksal analiz (logical reasoning) ve mantık oyunları (logical games) alt bölümlerinden oluşur.

GRE testinin zorluk derecesi öğrencinin sorulara verdiği doğru veya yanlış cevaplara göre değişir. Ayrıca her katılımcı her ay en fazla bir kere sınava girebilir.

2) Subject Test

GRE Subject Test 8 bilim dalında Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçtikleri alandaki yeterliliğini ölçmek için yapılmakta, bazı öğretim kurumları General Test ile birlikte alınmasını istemektedir. Yılda 3 kez, Kasım - Aralık ve Nisan aylarında yapılır. Bu bölümde toplam skor 200-990 arasında puanlandırılmaktadır.

1) Biochemistry, Cell and Molecular Biology
2) Biology
3) Chemistry
4) Computer Science
5) Literature in English
6) Mathematics
7) Physics
8) Psychology

GRE sınavının öğrencilerden bekledikleri; odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi, mantık, matematik, kavrama ve akıl yürütme becerisi, problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleridir.

Her soru için istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Ancak, bölümler için ayrılan süreye göre kendinizi hazırlamaya özellikle dikkat edin. Bölümü zamanında bitirmek için, emin olmasanız da soruları tahminde bulunarak yanıtlamak zorundasınız. GRE sınavında boş soru bırakmak mümkün olmamaktadır.

Kaç Puan Almalıyım!?

Almanız gereken skor üniversitede okumak istediğiniz konuya göre de değişebilmektedir. Mesela, giriş şartları zor olan üniversitelerde tarih okumak için 600' lük bir ortalama puan yeterli olabilir ama temel bilimler ya da mühendislik bölümleri için aynı üniversitelerde bu puan yeterli olmayabilir. Ayrıca 600 puanının gireceği yüzdelik sınıfda büyük olasılıkla % 79-80 civarında olur.

SAT (Scholastic Aptitute Test)

Özellikle ABD’ de lisans düzeyinde eğitim almak istreyen öğrencilerin bir çok üniversiteye başvurmak için ihtiyaç duyduğu bir sınavdır. Yılda 2 milyondan fazla öğrencinin katıldığı bu sınav okuma-matematik ve yazma bölümlerinden oluşur.

Genel olarak sınav hakkında bilgi vermek gerekirse;

Okuma Bölümü

İki 25 dakikalık ve bir 20 dakikalık bölümden oluşmakta, toplam 70 dk. sürmektedir. Puanlama 200-800 arasında olacaktır. Okuduğunuzu anlama, cümleleri tamamlayabilme yeteneğinizi ölçen bu bölüm iki tip çoktan seçmeli soru kısmından oluşur.

Cümle Tamamlama: Kelime bilginizi ölçmeyi ve cümle yapısını anlamayı ölçer.(19 soru)
Parça Okuma: Çeşitli konular baz alınarak hazırlanmış 100-850 kelimelik parçaları okumada, öğrencinin anlayabilme kapasitesini, muhakeme gücünü, dikkatini ve sözcüklere bağlı olarak kavramasını ölçer. (48 soru)

Matematik Bölümü

İki 25 dakikalık ve bir 20 dakikalık bölümden oluşmakta, toplam 70 dk sürmektedir. Puanlama 200-800 arasında olacaktır. Problem çözmede matematiksel düşünme tarzınızı ölçmek amaçlanmıştır. İleri düzeyde matematik konularını da içeren bu bölüm; çoktan seçmeli 44 soru ve 10 tane cevabı olmayan, öğrencinin çözümünü yapacağı ve cevabını özel alana yazacağı sorudan oluşur.

Yazma Bölümü

İki 25 dakikalık ve bir 10 dakikalık bölümden oluşmakta, toplam 60 dk. sürmektedir. Puanlama 200-800 arasında olacaktır. 35 dakikalık çoktan seçmeli bölüm ve 25 dakikalık kompozisyon yazma bölümü vardır.

35 dakikalık çoktan seçmeli bölüm kendi içinde 3 kısma ayrılır.

» Cümle Geliştirme (25 soru)
» Cümledeki hataları bulma (18 soru)
» Paragraf geliştirme (6 soru)

GMAT Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da işletme veya alt dallarında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerden istenen bir sınavdır. Birçok üniversite bu sınavı Amerikalı öğrencilerden de talep etmektedir. GMAT sınavı olmaksızın öğrenci kabul eden üniversitelerde olmasına rağmen kaliteli üniversiteler bu sınava girmeyi şart koşmaktadır.

GMAT

1. Sözel (Verbal) Bölüm

» Sentence Correction (Cümle Düzeltme)
» Critical Reasoning (Eleştirel Akıl Yürütme)
» Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama)

2. Sayısal (Quantitative) Bölüm

» Data Sufficiency (Veri Yeterliliği)
» Problem Solving (Problem Çözme)

GMAT Puanlama

» Genel puan 200-800 arası
» Math. puanı 0-60 arası
» Verbal puanı 0-60 arası
» Analytical Writing Assessment puanı ( AWA ) 0-6 arası

olmak üzere 4 ayrı puan alırsınız.

500 Puanın altı genelde üniversiteler tarafından düşük bir puan olarak algılanır. İyi üniversiteler ise genelde 650+ istemektedirler.

GMAT Süresi

Max. 150 dk. süren, çoktan seçme testine ilave olarak 2 adet ve her biri 30 ar dakikalık Analiytical Writing Assessment (AWA) testinden meydana gelmiştir.

GMAT sınavında sorularının zorluk dereceleri öğrencinin verdiği cevaplara göre artar veya azalır. Her doğru cevapta sonraki sorular zorlaşırken, yanlış verilen cevaplarda ise sonraki sorular kolaylaşır ve adayın puanının düşmesine neden olur. Katılımcı başvurmayı düşündüğü üniversitelere skorun gönderilmesini isteyebilir. Ayrıca öğrenci sınavın skoru ekranda çıkmadan önce sınavını iptal etme hakkına sahiptir. Ancak skorlar ekranda belirdikten sonra böyle bir talepde bulunulamaz.

CAMBRIDGE EFL

Cambridge EFL sınavları dünyanın en büyük eğitim ve değerlendirme kurumlarından biri olarak bilinen Cambridge Üniversitesi Yerel Sınavlar Merkezi (UCLES) tarafından yürütülmektedir. Bu sınavda anadili İngilizce olmayan her öğrenci 4 dil kabiliyeti (dinleme-konuşma-yazma ve anlama) ile test edilir. Öğrenciler İngilizceyi kullanma becerilerini İngiltere, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki üniversite ve işverenlere kanıtlamak için Cambridge İngilizce Sınavlarına girmektedirler.