LYS 2-3 SORU ANALİZLERİ 2013

Başarının MUTLAK Adresi

Duyurular  :
2012 / 2013 DÖNEMİNİN SONUNDA %100 YERLEŞTİRME BAŞARISINI 3 TIP FAKÜLTESİ İLE SÜSLEDİK      GURURLUYUZ :)

LYS 2-3 SORU ANALİZLERİ 2013

2013 LYS-2 soru analizleri

2013 LYS 2 testi dün tamalandı. Bilfen Liseleri fen grubu öğretmenleri;fizik, kimya ve biyoloji sorularının yer aldığı testte fizik ve biyolojisorularının bir önceki senelerden çok farklılık göstermediğini belirtirkenbiyolojideki net ortalamasının yükseleceği söyledi. Kimya testinde yeralan “Halkalı eter eldesine ait organik” sorusunun müfredat dışı olduğubelirtilirken “Çözeltilerinkaynama noktaları” ileilgili 9.sorunun da doğru cevabınınşıklarda olmadığı tespit edildi.
Fizik soruları şaşırtmadı
Sadece test çözerek sınava hazırlananlar elenecek
BilfenLiseleri Fizik Bölümü Öğretmenleri:
İlk defa LYS fizik sorularının müfredatı tam olarak kapsadığı görüldü.YGS’de olduğu gibi öğretim programında yayımlanan kavram yanılgıları soruolarakbu sınavda da karşımıza çıktı. Sınav soruları öğretim programı kazanımlarınabire bir uygundu. Sorular genel olarak temel bilgiyi ve fizik okuryazarlığınısorgulayan nitelikte olup sorulardagünlük yaşamla bağlantılı bilgi ve resimler kullanıldı. Sınavda bilgi ağırlıklısoruların sayısının beklentinin üzerinde olmasından dolayı öğrencilerin sınavdaheyecanlandığı ve zorlandığı belirlendi. Ancak daha önceki yıllarda karşımızaçıkan konularla ilgili soruların bu sınavda temel ve basit düzeyde soruduğugörüldü. Bununla birlikte Atom Modelleri ve Yıldızlar ile ilgili iki soruöğrenciler tarafından zor anlaşılmış.
Yıllardır kapağı değişip içeriği değişmeyen soru bankalarına göre değilde, öğretim programının kazanım ve kavram yanılgılarına titizlikle vurgu yapaneğitim kurumlarının öğrencileri daha başarılı olacaktır.
Çözeltisorusunun doğru cevabı şıklarda yok
Bilfen Liseleri Kimya Bölümü Öğretmenleri:
Kimya LYSsorularının, genel olarak öğretim programına uygun sorulardan oluştuğu görüldü.10.sınıf öğretim programından 9 soru, 11.sınıf öğretim programından 9 soru,12. sınıf öğretim programından 12 soru çıkmıştı. Soruların çözümü sağlambir kimya bilgisine, analiz yapma gücüne ve matematiksel işlem yapma becerisinesahip olmayı gerektirmektedir. Kısa bir döneme sığdırılmış, yoğunlaştırılmışbir çalışmayla edinilen paketlenmiş bilgilerle soruların çözümü mümkündeğildir. Bazı organik sorularının öğrencileri zorlayacağı bir sınavdır.
Ancak basınkitapçığındaki 23. soru olan “Halkalı eter eldesine ait organik” sorusu,12.sınıf kimya öğretim programında yer almamaktadır. Yine basın kitapçığındaki “Çözeltilerinkaynama noktaları” ile ilgili 9.sorunun da doğru cevabı şıklardabulunmamaktadır. 
Biyolojide net sayısı artacak
BilfenLiseleri Biyoloji Bölümü Öğretmenleri:
2013 LYS biyoloji sorularının 4 yıllık biyoloji programınıntamamını tarayan genel anlamda bilgiye dayalı sorulardan oluştuğu görüldü. Tümsorular gayet anlaşılır ve net olarak sorulduğu, tartışma yaratacak herhangi birsorunun olmadığı gözlendi. Sorgulama biçimi ve içerik bakımından beklenilenindışında sorgulama olmadı. Konulara hakim olmayı gerektiren, detayların ve yorumgücünün öne çıktığı, bilgiyi kullanma becerisini ölçen bir sınav olduğu gözlemlendi.
Sınaviçeriğinin 4 yıllık programa dağılımı şu şekilde gerçekleşti; 9.sınıf-4, 10.sınıf-6,11.sınıf-11, 12.sınıf-9 soru. Geçen yıla göre ortalamanın çok değişmeyeceği fakat 25 ve üzeri net yapan öğrenci sayısının aratacağı kanısındayız.


LYS 3 SORU ANALİZLERİ 2013 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
✔ Öncelikle Türk Dili ve Edebiyatı soruları geçen yılki gibi oldukça zordu ve tam yapan öğrenci çıkmayacağı ya da sınırlı
sayıda olacağı kanaatindeyiz.
✔ Soru dağılımı önceki yıllarla paralellik arz etmekte.
✔ Ancak geçen yıl, Cumhuriyet edebiyatından 14 soru gelmişken bu yıl 7 soru gelmiştir.
✔ Edebiyat bölümündeki sorular, genel edebiyat bilgilerini sorgulamaktadır. Bunun yanında özellikle dönem sorularında
da bu bilgilerin yorumlanmasını gerektirmektedir.
✔ Sanatçı eser eşleştirmesi geçen yıllara göre daha çok gelmiştir.
✔ Müfredat dışı soru yoktur.
✔ Türkçe soruları uzun gelmiş olup, 2 paragraf sorusundan ALES tarzında 4 soru sorulmuştur. Özellikle paragrafta
anlatım teknikleri ve yapı konularından sorular gelmiştir.
✔ Hatalı soru çıkmamıştır.
✔ Türkçeden
– Cümle anlamı 4 soru
– Paragraf 11 soru
– Dil bilgisi 5 soru
– Noktalama işaretleri 1 soru
toplam 21 soru
✔ Edebiyattan
– Şiir bilgisi ve Düzyazı Türleri 5 soru
– Halk edebiyatı 1 soru
– Divan edebiyatı 2 soru
– Edebi akımlar 1 soru
– Tanzimat edebiyatı 3 soru
– Milli Edebiyat 7 soru
– Cumhuriyet edebiyatı 7 soru
– Servetifünun edebiyatı 1 soru
– Fecriati edebiyatı 2 soru
toplam 35 soru
NOT: Bu yılki LYS3 Türk Dili ve Edebiyatı sınavından 3 ilâ 9 yanlış arasında yapan öğrenciler oldukça başarılı sayılırlar.

COĞRAFYA
✔ Coğrafya soruları önceki senelere göre bu sene biraz daha kısa tutulmuş.
✔ Sorular yorum ağırlıklıydı.
✔ YGS’de ihmal edilen coğrafi konum konusundan 2 tane soru sorulmuştur.
✔ 24 sorunun 10 tanesi YGS konularından sorulmuştur.
✔ Özellikle 10. ve 11. sınıf müfredatı taranmış olup çıkan soru sayısı 9. ve 12. sınıf müfredatına göre daha fazladır.
✔ Doğal Afetler ile ilgili soru günceldir.
✔ Grafik yorumlama ile ilgili 1 soru sorulmuştur.
✔ Nüfus artışı ile ilgili birbirine benzeyen 3 soru, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ilgili 3 benzer soru sorulmuştur.
✔ 3 soru ise oldukça kuvvetli çeldirici içeriyor.
✔ MEB müfredatı dışından soru bulunmamaktadır.
✔ Sınavın zorluk derecesi önceki senelerin sorularının zorluk derecesiyle aynı olup kolay bir sınav olmamıştır.
✔ 9. soru ise tartışmaya açık olup Dünya haritası üzerinde taranmış yerlerden Afrika Kıtası’ndaki taralı olarak
verilen yer tartışmaya açıktır.
NOT: Bu yılki LYS3 Coğrafya sınavından 5 ilâ 8 yanlış arasında yapan öğrenciler oldukça başarılı sayılırlar.